การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ!

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ!

เทคนิคสร้างแบรนด์อาหารเสริม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ท่ามกลางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม การออกแบบแพ็คเกจจิ้ง หรือบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภค และสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่แรกเห็นอยู่บนชั้นวาง ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในการทำแบรนด์อาหารเสริมจะต้องคิดไปถึงบรรจุภัณฑ์ด้วย ซึ่งผู้ผลิตอาหารเสริมต่างมุ่งที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาช่วย ตัวอย่างเช่น อาหารเสริมสำหรับคนออกกำลังกายก็อาจมีการออกแบบให้ดูแข็งแรง กระฉับกระเฉง เน้นสีโทนเข้ม  ในขณะที่หลาย ๆ แบรนด์ที่กลุ่มเป้าหมายหลากหลายก็พยายามใช้โทนสีกลาง ๆ เพื่อสื่อไปถึงกลุ่มคนที่หลากหลาย การออกแบบในสไตล์มินิมอล ยังเป็นที่นิยมในบรรดาผู้ผลิตอาหารเสริม แทนที่ลวดลายฉูดฉาดแต่เน้นไปที่ความเรียบง่ายสะอาดตา โดยเน้นที่ข้อมูลที่จำเป็นทำให้เกิดแพ็คเกจที่ดึงดูดสายตา และเข้าใจง่าย ทั้งยังช่วยให้ดูโฉบเฉี่ยว และทันสมัย 

นอกจากการใช้สีสัน รูปร่าง และโครงสร้างของแพ็คเกจจิ้งก็ถูกนำมาเป็นองค์ประกอบดึงดูดลูกค้า โดยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างใหม่ ๆ เช่น แคปซูลยักษ์ หลอดฉีดยา กระเป๋า แทนที่ขวด หรือกล่องสี่เหลี่ยมแบบเดิม ๆ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังส่งผลมากกว่าแค่การดึงดูดสายตา  แต่ยังมีส่วนช่วยในการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์เพิ่มโอกาสในการบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์อีกด้วย ผู้ที่สร้างแบรนด์อาหารเสริมหลายรายมีการบอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับความหวังต่อผู้บริโภค แรงบันดาลใจ  คุณค่า เพื่อสร้างความประทับใจกับผู้บริโภค เช่น หลายแบรนด์ที่มีส่วนผสมออแกนิคจากธรรมชาติ มักชูความสำคัญกับความยั่งยืน จึงเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษรีไซเคิล กระดาษแข็ง และพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสื่อสารการใช้วัสดุที่ยั่งยืนบนบรรจุภัณฑ์ ช่วยดึงดูดผู้บริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือสื่อสารไปถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชุมชน เป็นต้น

สร้างแบรนด์อาหารเสริมอย่างมืออาชีพ เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

1.สื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมาย

หากคุณสร้างแบรนด์อาหารเสริม คุณจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคในแบรนด์ของคุณคือใคร เช่น กลุ่มผู้ออกกำลังกาย กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มสตรีมีครรภ์ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน มีเพศ วัย อายุ อย่างไร แล้วออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สื่อไปถึงกลุ่มนั้น ๆ โดยใช้รูปภาพ สี ฟ้อนต์ เข้าช่วย เช่น ในกลุ่มวัยรุ่นอาจต้องเน้นฟ้อนต์ที่ดูทันสมัย แฟชั่น ให้สีสันสดใส ในกลุ่มผู้สูงวัยอาจเลือกโทนสีสงบอย่างเอิร์ธโทน ในกลุ่มวัยทำงานอาจเลือกสีทางการ เช่น น้ำเงิน ฟ้า ฟ้อนต์หนาทึบในอาหารเสริมสำหรับกลุ่มผู้ออกกำลังกาย เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ต้องเลือกแบบอักษรที่อ่านง่าย และเสริมการออกแบบโดยรวม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดข้อความเหมาะสม และข้อมูลสำคัญถูกเน้นด้วยขนาดตัวอักษร สี หรือสไตล์ที่หลากหลาย

2.เหมาะกับชนิดของอาหารเสริม

การเลือกบรรจุภัณฑ์จะต้องคำนึงว่าอาหารเสริมที่ผลิตนั้นเป็นชนิดใด เช่น อาหารเสริมชนิดน้ำ ชนิดผง เม็ด แคปซูล เจลลี่ โดยจะต้องคำนึงถึงขนาด ปริมาณ และการบริโภค รวมถึงประสิทธิภาพของอาหารเสริม เช่น บางชนิดต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ทึบแสง หรือต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่กักเก็บความเย็นได้ โดยไม่เปียกชื้น เป็นต้น การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ตามชนิดอาหารเสริมยังส่งผลต่อความรู้สึกด้านความคุ้มค่าในการซื้อ และความง่ายต่อการใช้งาน เช่น หากเป็นแบบผงอาจเลือกใช้แบบซอง หรือกระปุก เป็นต้น

3.เปิดเผยข้อมูลสำคัญ โปร่งใส

ผู้บริโภคสนใจสิ่งที่พวกเขาจะใส่เข้าไปในร่างกายมากขึ้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงอาจเปิดเผยบางส่วน เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ภายใน เช่น ติดฉลากโดยเหลือบางพื้นที่ของบรรจุภัณฑ์ให้ผู้บริโภคเห็นตัวอาหารเสริมข้างใน การใช้ภาชนะใส หรือทึบใส หรือใช้กล่องไฮบริดแบบมีหน้าต่าง เพื่อให้เห็นผลิตภัณฑ์ข้างใน ที่มีการจัดเรียงอย่างสวยงาม ยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของคุณมีข้อจำกัดเรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอก อาทิ แสงแดด และความร้อน เป็นต้น

นอกจากนี้ความโปร่งใสยังหมายถึงการติดฉลากให้ชัดเจน และกระชับ การให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับส่วนผสม ในการสร้างแบรนด์อาหารเสริม ไม่ควรคำนึงแต่ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ แต่ควรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นแก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อด้วย ผู้ผลิตอาหารเสริมจึงต้องสร้างความสมดุลระหว่างความสวยงาม และความจำเป็นของข้อมูลด้วยการนำเสนอ ปริมาณ คุณประโยชน์ รายการส่วนผสม กระบวนการผลิต และอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือก  

4.เป็นมิตรกับผู้บริโภค

หากคุณทำแบรนด์อาหารเสริมมาอย่างดี แต่ไม่เอื้อต่อการบริโภค เพราะติดปัญหาจากแพ็คเกจจิ้ง เช่น เปิดออกยากเกินไป ไม่สามารถเปิดใช้ได้ทุกคน เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแต่เด็กเปิดไม่ได้, พกพาไม่สะดวก, ผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็ก หรือใหญ่เกินไป, ฝาปิดหายง่าย คลายเกลียวยาก, ฝาคมเป็นอันตรายกับมือ ฯลฯ ก็อาจสร้างความรู้สึกไม่อยากซื้อซ้ำได้  บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคจะสร้างความพึงพอใจมากขึ้น และกระตุ้นการกลับมาซื้อซ้ำ

5.เลือกใช้จิตวิทยาสี  

การเลือกสีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาจมีผลกระทบทางจิตวิทยาอย่างมากต่อผู้บริโภค สีที่ต่างกันทำให้เกิดอารมณ์ และความเชื่อมโยงที่หลากหลาย การทำความเข้าใจจิตวิทยาสี และการใช้อย่างมีกลยุทธ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สามารถช่วยกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ที่ต้องการ และกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ เช่น สีเขียวในผลิตภัณฑ์ออแกนิค, สีส้ม แดง ในผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นการทำงานของร่างกาย เอเนอจี้ การเผาผลาญ,  สีน้ำเงิน ฟ้า ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเวลาก่อนนอน, สีม่วง ส้ม ชมพู ในผลิตภัณฑ์กลุ่มผลไม้, สีดำในเแง่การขับสารพิษ  เป็นต้น 

6.สื่อสารด้วยภาพ

ภาพเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ผู้บริโภคจะมองเห็น การเลือกภาพบนผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จึงควรสื่อสารอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย  และไม่เกินจริง ภาพควรสื่อถึงสิ่งสำคัญในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น ภาพผลลัพธ์ของการรับประทาน ภาพวัตถุดิบสำคัญ ส่วนประกอบหลัก วิธีการรับประทาน เป็นต้น

แพ็คเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะดึงดูดใจของผู้บริโภค ตั้งแต่ความรู้สึกแรกเห็น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ การสร้างแบรนด์อาหารเสริมให้ตลาดจดจำ จึงต้องลงทุนในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบอย่างดี เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยสามารถปรึกษาโรงงานผลิตอาหารเสริม เพื่อให้แพ็คเกจจิ้งเสริมประสิทธิภาพของอาหารเสริมที่ผลิต

Maydi International โรงงานรับผลิตอาหารเสริมสร้างแบรนด์ โรงงานผลิตอาหารเสริมที่ดีที่สุด ได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสากล มาตรฐาน GHPs, มาตรฐาน HACCP, มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ มาตรฐาน ISO 22000 เรายินดีให้คำแนะนำ และรับผลิตผลิตภัณฑ์ OEM อาหารเสริม บริการรับผลิตคอลลาเจน ผลิตคอลลาเจนแบรนด์ตัวเอง ผลิตอาหารเสริมผิวขาว รับผลิตผงชงดื่ม ผลิตกาแฟแบรนด์ตัวเอง รับผลิตอาหารเสริมไฟเบอร์ รับผลิตอาหารเสริมผิวขาว รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก รับผลิตกาแฟลดน้ำหนัก ผลิตกาแฟลดความอ้วน รับผลิตอาหารเสริมโปรตีนพืช รับผลิตเวย์โปรตีน ผลิตกาแฟแบรนด์ตัวเอง ฯลฯ พร้อมแนะนำด้านการทำการตลาด ครบ จบ ในที่เดียว บริษัทผลิตอาหารเสริมของเรามุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และคำแนะนำในการสร้างแบรนด์อาหารเสริม พร้อมเริ่มธุรกิจได้ทันที


บริษัท เมดิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงานรับผลิตอาหารเสริมสร้างแบรนด์ โรงงานผลิตอาหารเสริมที่ดีที่สุด

รับผลิตอาหารเสริม OEM บริการวิจัย-พัฒนา-วิเคราะห์สูตรอาหารเสริมครบวงจร

โทร:  065-536-5155
อีเมล: maydi@s-milesgroup.com
     

Facebook
Twitter
Line