ร่วมงานกับเรา

FOCUS ON GROWTH

ร่วมงานกับเรา

FOCUS ON GROWTH

Job Vacancy

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี( บัญชีบัณฑิต)

20/09/2022

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ ตรงตามความต้องการและทันเวลา
จำนวน
1
อัตรา

R&D (Research&Development-FoodSupplement)

20/09/2022

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ ตรงตามความต้องการและทันเวลา
จำนวน
1
อัตรา