กิจกรรม Management Outing ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Power of H.E.R.O”

จัดเต็มและจบกันไปแล้วกับกิจกรรม Management Outing  ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Power of H.E.R.O” ในวันที่ 25-26 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ที่ได้จัดทริปกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำผ่านการอบรม โดยมีอาจารย์เจี๊ยบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ให้กับผู้จัดการ และหัวหน้างานของทุก ๆ หน่วยงานของบริษัทภายในเครือ S.MILES Group โดยการอบรมเน้นไปที่ การสื่อสาร การออกแบบสาร และการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้นำและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรต่อไปได้ 

#SMILESgroup #tongmethakun #growforgood #พัฒนาเพื่อเติมเต็ม #growthmindset

Facebook
Twitter
Line