“เพราะเราใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ” S.Miles Group ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ให้แก่พนักงานในเครือบริษัทฯ ที่ MOOVE Event Centre เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

โลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในปัจจ […]