S.MILES Group ใส่ใจสุขภาพพนักงาน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2567

S.MILES Group เข้าใจดีว่า “สุขภาพที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” เพราะฉะนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับ “การดูแลสุขภาพพนักงาน” ของเราเป็นอันดับแรก วันนี้ S.MILES Group จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นเพื่อมอบความใส่ใจและห่วงใยแก่พนักงานทุกคนในเครือ

จากความห่วงใยของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับ “สุขภาพที่ดี” ของพนักงาน บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 โดยภายในงานพนักงานทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด เพื่อให้ทุกคนได้ รู้สภาพร่างกายของตนเอง และเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพในอนาคต รายละเอียดการตรวจสุขภาพมีดังนี้

  • ตรวจวัดความดันโลหิต
  • ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
  • ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ​และ HBA1C
  • ตรวจวัดคอเลสเตอรอล
  • ตรวจวัดสายตา
  • ตรวจร่างกายโดยทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ

จากกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2567 พนักงานทุกคนต่างรู้สึกประทับใจ และขอบคุณคณะผู้บริหารที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ขึ้น เพราะช่วยให้พนักงานรู้สภาพร่างกาย และสามารถวางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

S.MILES Group เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดี เพราะเราเชื่อว่า “สุขภาพที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในทุกด้าน” ทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของทุกคน✨

Facebook
Twitter
Line