ผู้บริหาร S.MILES Group ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงานทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนดีศรียี่สาร และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร S.MILES Group ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงานทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา พร้อมกิจกรรมทำบุญเพื่อสังคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ ๑๐๐ ปี โดยมีคุณกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน ๑๐๐ ปี โรงเรียนดีศรียี่สาร โดยคุณยงยุทธ สุวรรณบุตร คุณอรัญญา สวรรณบุตร และคุณเมธากุล สุวรรณบุตร ผู้บริหารจาก S.MILES Group เดินทางเข้าร่วมพิธีงานทำบุญ และกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา การออกร้านการกุศล และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

กิจกรรมทำบุญเพื่อสังคมครั้งนี้ S.MILES Group ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร การเติบโตและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมกับการคืนประโยชน์ให้กับสังคมรอบข้าง เพื่อสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

LINE Official : @maydi
Facebook : Maydi International – OEM
Instagram : maydi_international
YouTube : Maydi International
TikTok : maydi_international
โทร : 065-536-5155

Facebook
Twitter
Line