มูลนิธิแพรกษาเพื่อการศึกษา มอบความสุข ส่งเสริมการศึกษา และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 3 โรงเรียนในจังหวัดนครนายก

Maydi International-CSR
Maydi International-CSR
          มูลนิธิแพรกษาเพื่อการศึกษา – Praksa Foundation ภายใต้การนำของ คุณเมธากุล สุวรรณบุตร ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณอรัญญา สุวรรณบุตร ร่วมกับคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลแพรกษาวิเทศศึกษา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา และโรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรม CSR และกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมความรู้ ทักษะ และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดชวดบัว อำเภอเมือง ตำบลดอนยอ นักเรียน 29 คน โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง อำเภอเมือง ตำบลท่าช้าง นักเรียน 75 คน โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ อำเภอเมือง ตำบลดงละคร นักเรียน 44 คน
              คุณเมธากุล สุวรรณบุตร ประธานมูลนิธิแพรกษาเพื่อการศึกษา กล่าวว่า “มูลนิธิฯ มุ่งมั่นส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา เพิ่มพูนทักษะ สนับสนุนเยาวชน และสร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำ กิจกรรมในวันนี้ มูลนิธิฯ ร่วมกับคณะครูทั้ง 3 โรงเรียน นำกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนที่สนุกสนาน เกม และอุปกรณ์ด้านการศึกษา มามอบให้นักเรียนได้เรียนรู้ เล่นสนุก พัฒนาทักษะ และยังมีนมอัดเม็ด Ma-Milk จากบริษัท Maydi International – OEM โรงงานรับผลิตอาหารเสริม มาแจกให้น้อง ๆ ได้ทานกันอีกด้วย หวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ สร้างความสุข และเป็นแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับน้อง ๆ นักเรียนทุกคน”
              บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสนุกสนาน เด็ก ๆ ต่างให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งอกตั้งใจ คณะครูและผู้แทนจากมูลนิธิฯ รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาและสร้างรอยยิ้มให้นักเรียน
              “เรารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ หวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ และจุดประกายความฝันให้กับเด็ก ๆ” คุณอรัญญา สุวรรณบุตร กล่าวเสริม
               มูลนิธิแพรกษาเพื่อการศึกษา มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการศึกษา พัฒนาเยาวชน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับชุมชน  โดยมุ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา  มอบทุนการศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน  และสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภา
Maydi International-CSR
Maydi International-CSR
Maydi International-CSR
Maydi International-CSR
Maydi International-CSR
Maydi International-CSR
Maydi International-CSR
Maydi International-CSR
Maydi International-CSR
Facebook
Twitter
Line