จับมือ ทิพยประกันภัย ลงนาม MOU ผ้าไทยใส่ให้สนุก ภายใต้แนวคิด

“ชิคแอนด์ชิล ด้วยผ้าไทย ไปกับทิพย”

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร S.MILES GROUP ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุกระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและบริษัททิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) นำโดยท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านดร.วันดีกุญชรยาคงจุลเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยท่านอรรษิษฐ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและท่านดร.สมพรสืบถวิลกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน)  เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนขนาดใหญ่กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาของคนไทยและส่งเสริมเศรฐกิจฐานรากเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนและเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้มีความยั่งยืนตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา 

โดยภายในงานจัดให้เยี่ยมชมนิทรรศการดอนกอยโมเดลนาหว้าโมเดลแบรนด์ PANITAN และร้าน OTOP ผ้าไทยและรับชมการแสดงแบบผ้าไทยภายใต้แนวคิดชิคแอนด์ชิลด้วยผ้าไทยไปกับทิพยโดยได้รับเกียรติจาก

นางอรัญญาสุวรรณบุตร Executive Finance and Accounting Consultant และนายเมธากุลสุวรรณบุตร Managing Director จาก S.MILES GROUP ร่วมเป็นนางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์แสดงแบบกับพนักงานทิพยประกันภัย

          S.MILES GROUP มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงาน MOU ครั้งนี้และพร้อมสนับสนุนทุกๆโครงการขององค์กรที่เกี่ยวกับผ้าไทยเพื่อมุ่งหวังให้พนักงานทุกท่านเห็นคุณค่าของผ้าไทยมากยิ่งขึ้น

Facebook
Twitter
Line