การจดทะเบียน อ.ย.

สารบัญ

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์อาหารเสริมของตัวเอง เมื่อผ่านขั้นตอนการพัฒนาและวิจัยสูตร ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการแล้ว เพื่อให้แบรนด์สามารถเริ่มต้นจัดจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าของธุรกิจจะต้องทำการจดทะเบียน อย. กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สำหรับใครที่ยังไม่ทราบวิธีการดำเนินงาน วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับเลขสารบบอาหาร  และขั้นตอนการจดทะเบียน อย. จนไปถึงขั้นตอนการตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ แบบฉบับเข้าใจง่าย เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ทันที

อย. คืออะไร

อย. ย่อมาจาก “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย ที่ดูแลและควบคุมการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องสำอาง และอื่น ๆ มีบทบาทสำคัญในการปกป้อง คุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่มีประสิทธิภาพ

เลขสารบบอาหาร

เลขสารบบอาหาร คือ เลข 13 หลักและเครื่องหมายในกรอบ อย. ที่ช่วยในการระบุข้อมูลของผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิต ซึ่งเป็นรหัสเฉพาะที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น เพื่อใช้ในการรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตํารับอาหารอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ประโยชน์ของการจดทะเบียน อย.

 1. ช่วยในการตรวจสอบแหล่งที่มาของและชื่อบริษัทที่ทำการผลิตหรือจดแจ้งได้ 
 2. ช่วยในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจากคณะกรรมการอาหารและยาได้ หากเกิดอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่มีเลขสารบบอาหาร
 3. ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรู้ที่มาของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ รวมไปถึงผู้บริโภคสามารถทราบส่วนผสมการผลิต เพื่อความปลอดภัยของตนเอง 
 4. ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ เป็นการสร้างมาตรฐานในการสังเกตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้น
 5. ทำให้ผู้บริโภครู้สึกปลอดภัย เพราะหน่วยงานของ อย. มีการตรวจผลิตภัณฑ์ก่อนการจดทะเบียน และสุ่มตรวจอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์จะมีคุณภาพและปลอดภัย
 6. มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ หากสินค้ามีเลขสารบบอาหาร ยิ่งส่งผลให้แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ ได้รับความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากขึ้น
ตำแหน่งเลขสารบบอาหาร

ตำแหน่งเลขสารบบอาหาร

 1. รหัสตัวเลขลำดับที่ 1 – 2 :  แทนตัวอักษรย่อของจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการ
 2. รหัสตัวเลขลำดับที่ 3 : แทนสถานะของสถานประกอบการ และหน่วยงานที่อนุญาต ซึ่งแต่ละหมายเลขจะมีความหมาย ดังนี้
  2.1 หมายเลข 1 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้อนุญาต
  2.2 หมายเลข 2 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่จังหวัดเป็นผู้อนุญาต
  2.3 หมายเลข 3 หมายถึง สถานที่นำเข้าอาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้อนุญาต
  2.4 หมายเลข 4 หมายถึง สถานที่นำเข้าอาหารที่จังหวัดเป็นผู้อนุญาต
 3. รหัสตัวเลขลำดับที่ 4 – 6 : แทนเลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือเลขสถานที่นำเข้าอาหารที่ได้รับใบอนุญาต
 4. รหัสตัวเลขลำดับที่ 7 – 8 : แทนเลขท้ายของปี พ.ศ. ที่อนุญาตของสถานประกอบการ
 5. รหัสตัวเลขลำดับที่ 9 : แทนหน่วยงานที่ออกเลขสารบบอาหารให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้า
 6. รหัสตัวเลขลำดับที่ 10 – 13 : แทนลำดับที่ของอาหารที่ผลิต หรือนำเข้าของสถานที่แต่ละแห่ง แยกตามหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต

ขั้นตอนการจดทะเบียน อย.

 1. จัดเตรียมสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี หรือมาตรฐาน GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE)
 2. เตรียมเอกสารการจดทะเบียน โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอ ตามที่ตั้งของโรงงานผลิตทุกแห่งทั่วประเทศ
 3. ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อนัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำการตรวจสอบสถานที่การผลิต
 4. ยื่นขอเอกสารอนุญาต เพื่อขอรับเลขสารบบอาหาร ตามชนิดของผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหารควบคุมเฉพาะ, อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่ต้องมีฉลาก

สถานที่ยื่นการจดทะเบียน อย.   

 1. สถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ : สามารถยื่นการจดทะเบียน อย. ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (0ne stop service center) ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 2. สถานที่ผลิตตั้งอยู่ต่างจังหวัด : สามารถยื่นการจดทะเบียน อย. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิต

ขั้นตอนการตรวจสอบเลขสารบบอาหาร

 1. เข้าไปเว็บไซต์ “ตรวจสอบเลขสารบบอาหาร” จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 2. กรอกเลขรหัส 13 หลัก ในกรอบ อย. (แบบมีขีดหรือไม่มีขีดก็ได้) หรือกรอกชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นกดที่ปุ่ม ค้นหา
 3. หากผลิตภัณฑ์ที่ค้นหา ได้รับอนุญาตจากอย. อย่างถูกต้อง ในเว็บไซต์จะปรากฏใบเลขสำคัญ, ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผลิตภัณฑ์ และสถานะของผลิตภัณฑ์
 4. หากค้นหาเลขสารบบอาหาร แล้วไม่ปรากฏข้อมูลหรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง หมายถึงผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สวมเลขสารบบอาหารปลอม

สำหรับเจ้าของแบรนด์ท่านใดที่กำลังมองหาโรงงานผลิตอาหารเสริม ที่พร้อมบริการจดทะเบียน อย. ให้คุณ Maydi International เรายินดีให้คำปรึกษา และผลิตอาหารเสริมให้กับแบรนด์ของคุณแบบครบวงจร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

LINE Official : @maydi
Facebook : Maydi International – OEM
Instagram : maydi_international
YouTube : Maydi International
TikTok : maydi_international  
โทร : 065-536-5155

Facebook
Twitter
Line